Government Tractor Workshop Recruitment 2021

வேளாண்மை பொறியியல் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு இயந்திர கலப்பை பணிமனையில் பற்றவைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Establishment Name : Government Tractor Workshop

Establishment Type : State Government

Establishment Code : E11163300111

Welder (Gas & Electric) : 01

Stipend from ₹5,000 – ₹8,050

ஆண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.

Minimum Qualification : 8th

Government Tractor Workshop Recruitment 2021 Notification Click here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *