Puzhal Women’s Prison Recruitment 2021

பெண் செவிலி உதவியாளர் பணி

இட ஒதுக்கீடு : SC

8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

சம்பளம் ரூ .15900-50400

வயது வரம்பு : 1.7.2020 அன்று உள்ளபடி

SC : 18-35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

கடைசி தேதி : 8.2.2021

Notification pdf link click here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *